Verduurzamen bestaat eigenlijk uit 3 stappen

Ook wel de “Trias Energetica” genoemd.

Schema-Energetica

1

Allereerst is het zaak om de energievraag te verminderen. Dat doe je door isoleren, ventileren en bouwkundige aanpassingen voornamelijk aan de zogenaamde “schil” van woning of bedrijfspand.

2

Vervolgens is het zaak om energie te gebruiken die duurzaam is opgewekt. Bijv. zon, wind, geo-thermie, etc. hiervoor kun je zonnepanelen, windmolens of grondwarmte gebruiken.

3

Tot slot is het efficient gebruiken van energie een belangrijke stap. Bijvoorbeeld het opnieuw inregelen van een installatie of een combinatie van energievormen gebruiken.

Samen Duurzaam

In de hele duurzaam­heids­branche zoeken wij bedrijven en start-ups  om mee samen te werken

Duurhorst Duurzaam Bedrijven

Het Team:

Jeroen Nieuwenhuis
Organisatie, Acquisities, Finance & Control

Arthur Rouwenhorst
Netwerk en Commercie